Takto pracuje Zuzana

Hlavním východiskem této terapie je, že psychika každého člověka má v sobě sebeúzdravné síly, které proces terapie uvádí do pohybu. Proto je úkolem terapeuta doprovázet klienta v hledání toho, co potřebuje k uzdravení nebo vyřešení svých obtíží.

Analytická psychoterapie

  • je určena k řešení  hlubších a dlouhotrvacících obtíží. Např. duševních poruch, traumatických zážitků, dlouhodobého selhávání ve vztazích, v práci, výkonu atd.
  • Je také vhodná pro klienty vyžadující citlivý přístup.  Z tohoto důvodu je spíše dlouhodobá (20 a více setkání). Klient si určuje tempo terapie sám.
  • Zabývá se rozvojem potenciálu klienta. Tj. pomáhá mu objevit jeho talenty a jeho zdroje řešení. Cílem této práce je pak naplněnější a spokojenější život klienta v oblasti práce, zálib a vztahů.
  • Věnuje se i spirituálním tématům. Např.  hledá odpovědi na otázky typu Kdo jsem? Jaký je smysl mého života? Jaký je můj vztah k tomu, co mě přesahuje? apod.

Hlavním cílem analytické psychoterapie je trvalá pozitivní změna. A to nejen změna chování, která umožňuje zvládání životních úkolů v práci a vztazích, ale i změna postojů, prožívání, vlastností klienta a zlepšení kvality vztahů k sobě i svému okolí. Tato změna umožnuje klientovi žít bohatší a naplněnější život.