Základní rámec

Do péče přijímáme klienty od 15 ti let a dospělé. V rodinné terapii pracujeme i s dětmi, ale za přítomnosti alespoň jednoho z rodičů.

Konzultace probíhají v češtině nebo angličtině.

Individuální terapie:

Cena konzultace je 700 Kč/50 minut – Zuzana.

Cena konzultace je 800 Kč/60 minut – Lucie.

Párová/rodinná terapie:

Cena konzultace je 1100 Kč/90 minut.

Koučování:

Cena konzultace je 1500 Kč/90 minut.

Zvířecí psychologie:

Ceny a podrobnosti o průběhu terapie najdete na www.psychopes.cz.

Termíny konzultace

Často klient, který se už konečně odhodlal zvednout telefon a objednat se k psychologovi, chce na svém problému začít pracovat co nejdřív. Klinického psychologa sice platí pojišťovna, ale třítýdenní čekání na termín možná není to pravé. Abychom vám vyšli vstříc, máme vždy v kalendáři 1-2 termíny týdně volné pro nové klienty.

Na konzultaci je nutné se předem telefonicky objednat. Dohodnutou konzultaci je třeba zrušit nejméně 24 h předem. V případě, že konzultaci odřeknete později, bude Vám účtována v plné výši. A naopak, pokud konzultaci zruší terapeut méně než 24 hodin předem, máte příští sezení zdarma.

Mlčenlivost

Všechny informace, které nám sdělíte, považujeme za důvěrné (tj. nikomu je nesdělujeme bez Vašeho výslovného souhlasu). Výjimkou jsou situace, kdy byste ohrožovali na životě sami sebe nebo druhé. Dále jsou to situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů – Zákon č. 140/1961 Sb § 167, 168).

„Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů, znásilnění, týrání svěřené osoby, pohlavní zneužití  atd. a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.“

Supervize

Kvůli svému profesnímu růstu a zvyšování kvality našich služeb pracujeme pod supervizí. To znamená, že průběh své práce s klientem konzultujeme se zkušenějším kolegou – supervizorem. Při těchto konzultacích zachováváme anonymitu klienta, tj. nedáváme supervizorovi žádné údaje, které by vedly ke klientově identifikaci.