Nabízíme:

  • koučing
  • výchovné poradenství,
  • rodinné poradenství a rodinnou terapii,
  • krátkodobou a dlouhodobou psychoterapii
  • krizovou intervenci

 

Témata, se kterými  se na nás můžete obracet:

–          sebepoznávání, hledání vlastní identity,

–          rozvoj osobnosti a vlastního potenciálu,

–          řešení existenciálních a spirituálních otázek,

–          zpracování traumatických zážitků,

–          nespokojenost  nebo selhávání ve vztazích,

–          obtíže v oblasti seberealizace,

–          poruchy spánku či usínání,

–          deprese, psychické rozlady,

–          obtíže při zvládání stresu

–          psychosomatické obtíže,

–          psychické obtíže související se závažným či chronickým onemocněním.