Nabízíme:

  • koučing
  • výchovné poradenství,
  • rodinné poradenství a rodinnou terapii,
  • krátkodobou a dlouhodobou psychoterapii
  • krizovou intervenci

 

Témata, se kterými  se na nás můžete obracet:

-          sebepoznávání, hledání vlastní identity,

-          rozvoj osobnosti a vlastního potenciálu,

-          řešení existenciálních a spirituálních otázek,

-          zpracování traumatických zážitků,

-          nespokojenost  nebo selhávání ve vztazích,

-          obtíže v oblasti seberealizace,

-          poruchy spánku či usínání,

-          deprese, psychické rozlady,

-          obtíže při zvládání stresu

-          psychosomatické obtíže,

-          psychické obtíže související se závažným či chronickým onemocněním.