je pomoc v životní situaci, kterou klient vnímá jako naléhavou a není ji schopen řešit vlastními silami ani s pomocí svých blízkých. 

 

Typy krizí:

  •  krize pramenící s traumatického zážitku (např. úmrtí blízké osoby, přírodní katastrofy, přepadení atd.).
  • Krize plynoucí z životní změny (např. nástup do zaměstnání po škole či mateřské dovolené, odchod do důchodu, odchod dětí z domova).
  • Situační krize vznikající po náročné odálosti (např. po rozvodu, ztráty zdraví, neúspěch při zkoušce, nevěra atd.).

 

Pomoc v krizi zahrnuje:

  •  hledání podpůrných osob v okolí klienta,
  • posilování vlastních zdrojů klienta, které jsou k řešení krize nezbytné,
  • psychická podpora a poradenství, které trvají po celou dobu krize,
  • kontakty na další odborníky dle potřeby klienta (např. psychiatr, linky důvěry, krizové centrum, psychiatrická léčebna, specializovaná centra apod.).